OLGA CYRANKA

TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO
WYCENA i realizacja

Ceny tłumaczeń standardowych dokumentów można sprawdzić w cenniku standardowych usług.

W celu uzyskania dokładnej wyceny i terminu realizacji tłumaczeń zapraszam do kontaktu.

Dokumenty przeznaczone do tłumaczenia zwykłego najczęściej dostarczane są e-mailem (pliki w formacie Word, PDF oraz każdym innym). Jednostką rozliczeniową tego typu tłumaczenia jest strona zawierająca 1800 znaków ze spacjami.

Dokumenty przeznaczone do tłumaczenia poświadczonego można dostarczyć osobiście, pocztą lub kurierem (w przypadku konieczności tłumaczenia z oryginału), lub przekazać e-mailem (skany, fotografie dokumentów, inne pliki). Jednostką rozliczeniową tego typu tłumaczenia jest strona zawierająca 1125 znaków ze spacjami.

Istnieje możliwość wykonania tłumaczenia poświadczonego na podstawie kopii (przekazanej e-mailem), wtedy jednak należy okazać oryginał dokumentu przy odbiorze gotowego tłumaczenia.

Jeżeli nie zachodzi konieczność wykonania tłumaczenia na podstawie oryginału, sporządzane jest wtedy tłumaczenie na podstawie kopii z podpiętą wydrukowaną kopią dokumentu do gotowego tłumaczenia w formie papierowej. Informacja o tym fakcie znajdować się będzie w odpowiedniej adnotacji do tłumaczenia.

W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA TŁUMACZENIA W TRYBIE PILNYM ZA DODATKOWĄ OPŁATĄ.