CENNIK

Stawki wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego wykonane na żądanie sądu, prokuratora oraz organów administracji publicznej reguluje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 października 2019 roku. Za tłumaczenia dla klientów wolnorynkowych przyjmuje się następujące stawki za tłumaczenie pisemne za każdą rozpoczętą stronę o objętości 1125 znaków ze spacjami:


CENNIK DOKUMENTÓW STANDARDOWYCH [w opracowaniu]

TŁUMACZENIA ZWYKŁE PISEMNE (za stronę o objętości 1800 znaków ze spacjami):


TŁUMACZENIA USTNE (za blok tłumaczeniowy do 4 godzin zegarowych):