CENNIK

Stawki wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego wykonane na żądanie sądu, prokuratora oraz organów administracji publicznej reguluje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 października 2019 roku. Na ich podstawie przyjmuje się, w zaokrągleniu do całości, następujące stawki za tłumaczenie pisemne za każdą rozpoczętą stronę o objętości 1125 znaków ze spacjami:

  • z języka ukraińskiego na język polski: 37 ZŁ
  • z języka polskiego na język ukraiński: 53 ZŁ


CENNIK DOKUMENTÓW STANDARDOWYCH

TŁUMACZENIA ZWYKŁE PISEMNE (za stronę o objętości 1800 znaków ze spacjami):

  • z języka ukraińskiego na język polski: 40 ZŁ
  • z języka polskiego na język ukraiński: 50 ZŁ


TŁUMACZENIA USTNE (za blok tłumaczeniowy do 4 godzin zegarowych):

  • od 400 zł do 600 zł