OLGA CYRANKA

TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY JĘZYKA UKRAIŃSKIEGOZAKRES USŁUG tłumaczeniowych

TŁUMACZENIA POŚWIADCZONE,

UWIERZYTELNIONE PRZEZ TŁUMACZA PRZYSIĘGŁEGO

Opatrzone pieczęcią tłumacza przysięgłego, w formie papierowej, wykonane na podstawie oryginału lub kopii dokumentu. 

Jednostką rozliczeniową tego typu tłumaczenia jest strona zawierająca 1125 znaków ze spacjami.

Rodzaje dokumentów, które najczęściej wymagają tłumaczenia przez tłumacza przysięgłego:

TŁUMACZENIA ZWYKŁE, SPECJALISTYCZNE

Spełniające najwyższe standardy lecz nie wymagające pieczęci tłumacza przysięgłego, dostarczane zazwyczaj w formie elektronicznej (dokumenty programów: Word, Excel, Powerpoint, PDF i innych).

Jednostką rozliczeniową tego typu tłumaczenia jest strona zawierająca 1800 znaków ze spacjami.

Dziedziny, do których należą najczęściej wykonywane przeze mnie tłumaczenia:

BHP, PPOŻ., ekonomia, energetyka, finanse, historia, kultura i sztuka, HR,  literatura, logistyka i transport, PR, prawo: administracyjne, cywilne, gospodarcze, handlowe, pracy, podatkowe, produkcja i przemysł (szczególnie: chemiczny, lekki, mineralny, motoryzacyjny, spożywczy, stalowy), Unia Europejska.

KOMPLEKSOWE USŁUGI TŁUMACZENIOWE

TŁUMACZENIA LITERACKIE

Z prawdziwą przyjemnością podejmuję się pisemnych tłumaczeń literackich z języka ukraińskiego na język polski. Zagadnieniom przekładu artystycznego poświęciłam znaczącą część mojego wykształcenia oraz pracy warsztatowej.

Jednostką rozliczeniową tego typu tłumaczenia jest strona zawierająca 1800 znaków ze spacjami lub arkusz wydawniczy.

Tematyka utworów, w tłumaczeniu których mam doświadczenie, to: proza psychologiczna, postmodernistyczna, teksty intertekstualne, osadzone w kulturowym kontekście, posiadające gry słowne i inne skomplikowane zabiegi pisarskie; non-fiction. 

Swój warsztat rozbudowuję o poezję.

TŁUMACZENIA USTNE

W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA TŁUMACZENIA W TRYBIE PILNYM ZA DODATKOWĄ OPŁATĄ.