OLGA CYRANKA

TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO
ZAKRES USŁUG tłumaczeniowych

TŁUMACZENIA POŚWIADCZONE,

UWIERZYTELNIONE PRZEZ TŁUMACZA PRZYSIĘGŁEGO

Opatrzone pieczęcią tłumacza przysięgłego, w formie papierowej, wykonane na podstawie oryginału lub kopii dokumentu.

Jednostką rozliczeniową tego typu tłumaczenia jest strona zawierająca 1125 znaków ze spacjami.

Rodzaje dokumentów, które najczęściej wymagają tłumaczenia przez tłumacza przysięgłego:

 • dokumenty tożsamości: paszport, dowód osobisty, legitymacja,
 • dokumenty stanu cywilnego: akt urodzenia, akt małżeństwa, akt zgonu,
 • dokumenty potwierdzające uzyskanie wykształcenia: świadectwo, dyplom, suplement,
 • dokumenty potwierdzające uprawienia: prawo jazdy, certyfikat, uprawnienia do wykonywania zawodu, książeczka pracy,
 • dokumenty wymagane do uzyskania karty pobytu, stypendium, założenia działalności gospodarczej,
 • dokumentacja medyczna: karta szczepień, historia choroby, wypis, księga, rejestr,
 • dokumenty związane z działalnością gospodarczą i podatkowe,
 • upoważnienia notarialne, zaświadczenia, dokumenty przewozowe i inne.

TŁUMACZENIA ZWYKŁE, SPECJALISTYCZNE

Spełniające najwyższe standardy lecz nie wymagające pieczęci tłumacza przysięgłego, dostarczane zazwyczaj w formie elektronicznej (dokumenty programów: Word, Excel, Powerpoint, PDF i innych).

Jednostką rozliczeniową tego typu tłumaczenia jest strona zawierająca 1800 znaków ze spacjami.

Dziedziny, do których należą najczęściej wykonywane przeze mnie tłumaczenia:

BHP, PPOŻ., ekonomia, energetyka,finanse, historia, kultura i sztuka,HR, literatura, logistyka i transport, medycyna, PR, prawo: administracyjne, cywilne, gospodarcze, handlowe, pracy, podatkowe, produkcja i przemysł (szczególnie: chemiczny, lekki, mineralny, motoryzacyjny, spożywczy, stalowy), Unia Europejska.

KOMPLEKSOWE USŁUGI TŁUMACZENIOWE

 • realizacja wielojęzycznych projektów tłumaczeniowych,
 • tłumaczenie stron internetowych,
 • DTP, czyli tłumaczenie plików nieedytowalnych, wymagających obróbki graficznej (np. skanów dokumentów, by finalnie ściśle odzwierciedlały wygląd oryginału),
 • tłumaczenia plików w nietypowych formatach, rysunków technicznych, pisma odręcznego i innych,
 • tłumaczenia z redakcją tzw. native speakera,
 • tłumaczenia audiowizualne,
 • tłumaczenie tekstów marketingowych, lokalizacja.

TŁUMACZENIA USTNE

 • tłumaczenia ustne poświadczone (najczęściej podczas ceremonii w Urzędzie Stanu Cywilnego oraz na rzecz innych organów państwowych),
 • tłumaczenia podczas egzaminów dot. uzyskania prawa jazdy kat. C, C+E, bądź uprawnień Urzędu Dozoru Technicznego z zakresu obsługi np. wózków widłowych, suwnic i innych,
 • tłumaczenia konsekutywne (szeptane, liaison),
 • tłumaczenia środowiskowe.

W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA TŁUMACZENIA W TRYBIE PILNYM ZA DODATKOWĄ OPŁATĄ.